Ambulance klinické logopedie


 • Nemluví Vaše dítě správně?
 • Nevyslovuje všechny hlásky?
 • Mluví jednoslovně, netvoří věty?
 • Mluví s jazykem mezi zuby?
 • Huhňá?
 • Koktá?
 • Nekomunikuje s Vámi?
 • Nereaguje na Vás a Vaše okolí?
 • Máte potíže s krmením dítěte?
 • Má stále špinavou pusu a nepolyká sliny?
 • Odmítá některá jídla?

 • Je neobratné, nešikovné?
 • Neorientuje se v prostoru?
 • Jste po mozkové příhodě či úrazu hlavy, operaci hlavy či krku a přetrvávají Vám některé obtíže?
 • Cítíte, že mluvíte s obtížemi, namáhavě, nesrozumitelně?
 • Nedaří se Vám formulovat myšlenky a věty?
 • Kašlete, kuckáte při jídle, nevybavuje se Vám polknutí či máte pocit "knedlíku" v krku?

Nabízíme odbornou pomoc a podporu dospělým i dětem od nejranějšího věku. 
Komplexně řešíme:
 • vývojové vady či získané poruchy řeči, sluchu a komunikace,
 • poruchy příjmu potravy a polykání,
 • poruchy prostorové orientace s dopadem na motoriku, čtení, psaní.


Proč nás ?

Řešíme problémy komplexně. Hledáme příčiny, řešíme aktuální stav a vývoj, předcházíme nepříjemným důsledkům. Spolupracujeme s dalšími odborníky a specialisty (lékaři, fyzioterapeuty aj.).

Úhrada zdravotní péče

Jsme smluvní partner:
 • VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – 111
 • OZP – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven - 207

Klienti těchto pojišťoven mají péči hrazenu ze zdravotního pojištění.


V jednání jsme se ZP Škoda, RBP - Revírní bratrská pokladna.
Smluvní vztah odmítla uzavřít pojišťovna ZPMV, ČPZP, Vo ZP. Klienti těchto pojišťoven si logopedickou péči hradí jako samoplátci (viz. tabulka).Vyšetření
Klienti ARNICA centre s.r.o.

Ostatní klienti
Vstupní komplexní logopedické vyšetření (60 min.)
550,-
600,-
jednorázová konzultace (30 min.)
250,-
300,-Další specializovaná vyšetření


Vyšetření pro přihlášku na VŠ
200,-
250,-
Screeningové vyšetření sluchu
250,-
300,-
Vyšetření pro auditivní stimulaci dle Johansena - JIAS
diagnostika sluchu, dichotický test, test hemisferální dominance a laterality - 2-3 hod.)
1700,-
1750,-
Kontrolní vyšetření JIAS
1525,-
1575,-
     
Vyšetření pro nastavení programu BI  - Bilaterální integrace (1 hod.)   
600,-
Kontrolní vyšetření BI (45 min.)  
450,-Vyšetření poruch polykání
250,-
300,-Terpaie


Terapie á 30 min.
250,-
300,-
Terapie á 45 min.
400,-
450,-
Terapie á 60 min.
550,-
600,-
Auditivní stimulace dle Johansena (JIAS) individualizované CD (je vyráběno zahraničním supervizorem)
1100,-
1100,-Jednorázový poplatek za materiály a zapůjčené pomůcky
250,-/rok
300,-/rok


Možnosti objednání:
tel. 774 361 098


Mgr. Štěpánka Philippová


Atestovaný klinický logoped
speciální pedagog
JIAS terapeut
BI terapeut

 
 
Základní úvazek - Thomayerova nemocnice, neurologické oddělení a konziliárně na dalších odd. TN.
 
Částečný úvazek - ambulance klinické logopedie ARNICA centre s.r.o.
 

Absolvovala a průběžně se vzdělává v oblasti:
 

 • vývojových poruch u dětí (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, poruchy autistického spektra, koktavost, certifikované kurzy JIAS - Johansenovy individualizované auditivní stimulace),
 • vrozených vývojových vad a získaných poruch s dopadem v oblasti motoriky mluvidel (certifikovaný kurz Terapie orální pozice, dále kurzy terapie dysartrie, dyslálie, poruch u dětské mozkové obrny, rozštěpové vady, certifikovaný kurz BI - Bilaterální integrace a další),
 • vývojových vad a získaných poruch s dopadem v oblasti sluchu (certifikovaný kurz JIAS - Johansenovy individualizované auditivní stimulace, aj.),
 • poruch polykání u dětí i dospělých (certifikovaný kurz Poruchy polykání, praktický kurz vyšetřování FEES a další kurzy s danou problematikou),
 • neurogenních onemocnění s dopadem na řeč, jazyk (kurzy s problematikou afazií a dysartrií u dospělých),
 • muzikoterapie a muzikofiletiky pořádané Českou muzikoterapeutickou asociací a Českou Orffovou společností,
 • absolvuje skupinové supervize pro terapeuty.

Spolupracuje a je členkou profesních a odborných zájmových organizací:
 

AKL – Asociace klinických logopedů
 
JIAS – sdružení JIAS terapeutů (Johansenova individualizovaná auditivní stimulace)
 
CZMTA – Česká muzikoterapeutická asociace
 
ČOS – Česká Orffova společnost
 
 
Spolupracuje s:
Centrum Avare – diagnostika a terapie poruch učení, chování, koncentrace,
vzdělávání (školicí centrum metody INPP, bilaterální intergrace, JIAS)